Zapytania ofertowe

Postępowanie ofertowe. Spółdzielnia ASPROD zaprasza Państwa do złożenia oferty na  dostawę środków trwałych (którego szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu ofertowym), w związku z realizacją projektu „Unowocześnienie procesu produkcji poprzez zakup innowacyjnych urządzeń przez Spółdzielnię ASPROD”, realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, nr projektu WND-RPPK.01.01.00-18-525/13. Do pobrania Zapytanie ofertowe wraz z następującymi załącznikami:

Pobierz Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym

Pobierz informację o wyborze dostawcy:
INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY

Dane Kontaktowe

Spółdzielnia "ASPROD"

Ul. 1-maja 3
38-100 Strzyżów
NIP: 819-00-02-152


Telefon:
+48 (17)276-23-23
+48 (17)276-13-03
Fax wewn.: 104
Email: asprod@asprod.eu

Wyślij zapytanie ofertowe Zobacz mapę, sprawdź jak dojechać